Carrièrepsycholoog

Your Career, Our Care

WerkwijzeIn mijn praktijk richt ik mij op werkgerelateerde problematiek én het voorkomen van uitval op het werk. De meest voorkomende hulpvraag is dan ook hulp bij overspanning of Burn-out. Zowel vanuit mijn opleiding als A&O-psycholoog als de opgedane werkervaring als therapeut maken dat ik mij heb gespecialiseerd in deze hulpvragen en problematiek. Het is een specialisme waarin ik mij bekwaam voel en met veel plezier prachtige resultaten heb bereikt samen met mijn cliënten. 

Het belangrijkste ingrediënt voor een succesvol consult/traject is een goede 'klik' tussen de cliënt en mijzelf. Mocht in het eerste consult blijken dat die klik er niet is, dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Samen kunnen we dan zoeken naar een andere therapeut. 

Tevens kan de betrokkenheid van werkgever en ,indien ingeschakeld, de bedrijfsarts een belangrijke factor zijn voor een duurzame terugkeer op de werkvloer. Indien mogelijk probeer ik om alle partijen te betrekken bij het traject. Dit kan zijn in de vorm van een drie-geprek met cliënt en werkgever aan het begin van het traject. Dit om samen te kijken wat wel en niet mogelijk is tijdens de reïntegratie en om eventuele communicatiestoringen op te lossen.
 
In mijn consulten combineer ik al mijn kennis en ervaring op het gebied van psychologische hulpverlening. Daarom 
werk ik met meerdere technieken en invalshoeken, zoals EMDR, Cognitieve Gedragstherapie, Positieve Psychologie en Mindfulness. De hulpvraag van de cliënt geeft richting aan de invulling van het traject, naast de richtlijnen vanuit de GGZ. Belangrijk is dat ik bij Carrièrepsycholoog geen gebruik maak van interventies uit andere disciplines, zoals sjamanisme. 

Indien tijdens de intake blijkt dat een cliënt in aanmerking komt voor een verwijzing door zijn/haar huisarts voor een psycholoog, of reeds een verwijzing heeft voor psychologische hulp, dan raad ik aan om daar gebruik van te maken bij een BIG-geregistreerde psycholoog. De behandeling wordt dan vergoed door de zorgverzekeraar. Mijn trajecten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Overigens worden de meeste werkgeralteerde problematieken, helaas, nooit vergoed door de zorgverzekeraar in Nederland.

De kosten voor een consult bedragen €90,- per uur. 

Doorgaans duurt een consult 45 minuten, de overige 15 minuten zijn voor administratie en voorbereiding op het gesprek.

Als je meer informatie wenst over mijn werkwijze kun je mij bellen via 06-12719984 of mailen